top of page

Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт, менежмент ҮЦК ХХК-тай хамтын ажиллагааг эхлүүллээ.

Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт, менежмент ҮЦК ХХК-тай зохицуулалтай зах зээл дээр хөрөнгө оруулалтын боломжит сувгийг тодорхойлох чиглэлээр хамтран ажиллахаар боллоо.

bottom of page