top of page

КОМПАНИЙН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

2005 оны 

1 сар

 Юнайтед Айр Карго ХХК нэртэйгээр анх үүсгэн байгуулагдсан. 

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах тусгай зөвшөөрөл авч, зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх зорилгоор компанийн бүтэц зохион байгуулалтыг шинэчилсэн баталсан.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 473 дугаар тогтоолоор Үнэт цаасны зах зээлд Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан.

2005 оны 

3 сар

2011 оны 

5 сар

2011 оны 

9 сар

2011 оны 

10 сар

МИАТ ХК-тай агаарын шуудан тээврийн тооцоог Дэлхийн Шуудан Холбоо болон ОУ-ын Иргэний Агаарын тээврийн байгууллагын журам зааврын дагуу гэрээний үндсэн дээр хийж гүйцэтгэж ирсэн.

2021 оны 9 дүгээр сард компанийн нэрийг Юнайтед Айр Файнэнс ХХК  болгон өөрчилсөн.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Зах зээл дэх бизнес бүрд мөнгөн хөрөнгийн чөлөөтэй урсгалыг бий болгоно

vector 1.jpg

Хөрөнгийн зах зээлд мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх

vector 2.jpg

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны зах зээлийг хөгжүүлэхэд өөрсдийн хувь нэмрийг оруулах

vector 3.jpg

Олон улсын туршлагыг нутагшуулах

Хөрөнгө оруулагчийн эрх ашигт нийцүүлэн хөрөнгийн зах зээлд бие даасан мэргэжлийн хараат бус үйл ажиллагаанд тэргүүлэгч нь байх

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны зах зээлд илүү олон оролцогчдыг  татан оролцуулах, хөгжүүлэх

 Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаанд олон улсын туршлагыг нэвтрүүлэх

bottom of page